Prodej instalace a servis kotlů ATMOS

V případě Vašeho zájmu o kotel ATMOS Vám zdarma a nezávazně vypracujeme cenovou nabídku na dodávku a montáž!!!

Kotle firmy ATMOS Vám nejen prodáme a odborně nainstalujeme, ale po celou dobu jejich živitnosti Vám budeme poskytovat na tyto produkty záruční a pozáriční servis.

Cílem firmy ATMOS je být jedním z nejlepších výrobců kotlů v Evropě. Být firmou, které záleží na své tradici, zkušenostech a značce ATMOS.

Firma exportuje více než 80% své produkce do zahraničí

Kotle na dřevo

Zplyňovací kotle na dřevo DOKOGEN

DOKOGEN

Ekologické zplynovací kotle na kusové dřevo

Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplynovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalinový kanál je vybaven trubkovým výměníkem.

Zplynování dřeva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízené odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu. Teplota plamene je 1 000 – 1 250 °C.

Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303–5 do 5. třídy. Splňují nejnáročnější požadavky EU – EKODESIGN 2015/1189.

Kotle DCxxGD splňují všechný podmínky pro získaní Kotlíkové dotace

Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS

Možnost spalovat velké kusy dřeva

Trubkový výměník

Vysoká účinnost až 90% primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu

Ekologické spalování kotel dle ČSN EN 303-5 EKODESIGN 2015/189

Odtahový ventilátor bezprašné vybíraní popela

Chladicí smyčka proti přetopení

Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva

Pohodlené vybíraní popela velký keramický spalovací prostor

Vysoká kvalita

Zplyňovací kotle na dřevo

Ekologické zplynovací kotle na  kusové dřevo

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS

Možnost spalovat velké kusy dřeva

Velký zásobník paliva dlouhá doba hoření.

Vysoká účinnost 81 - 87% podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu.

Ekologické spalování - dle ČSN EN 303-5 TŘÍDY 3,4,5. EKODESIGN 2015/1189

Odtahový ventilátor bezprašné vybíraní popela

Chladicí smyčka

Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva

Pohodlné vybíraní popela velký keramický prostor. U dřeva se vybírá jednou za týden.

Snadné čištění

Vysoká kvalita

Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR. Kotle jsou dle ČSN EN 303-5 zařazeny do třídy 3, 4 a 5 (Ekodesign) a proto je na ně poskytována dotace ze Státního Fondu životního prostředí.


ATMOS Dřevoplyn

ATMOS Genarátor

Kotle na uhlí

Zplyňovací kotle na hnědé uhlí

Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátop), na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplyňovacích kotlů na uhlí

Možnost kvalitně spalovat hnědé uhlí

Dlouhá doba hoření - velký zásobník

Vaysoká účinnost 81 - 88% podle typu pripární i sekundární vzduch je předehříván

Ekologické spalování dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189

Bezprašné vybíraní popela díky odtahovému ventilátoru.

Chladicí smyčkä

Automatické vypnutí kotle po dohoření

Vysoká kvalita


Horní přikladací komora

Spodní komora

Kombi kotle na dřevo / uhlí, pelety

Kombinované kotle na zplyňování dřeva, nebo uhlí s hořákem na pelety


Kombi kotel C18SP - uhlí/pelety

Kombi kotel DC18SP - dřevo/pelety

Nové kombi kotle ATMOS C18SP a C25SP umožňují ekologické spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátop) na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety.

Kotel je konstruován jako těleso se třemi nad sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování hnědého uhlí, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně (CxxS(T)). Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena hořákem na pelety ATMOS A25.

Řada kombi kotlů ATMOS DC18SP(L), DC25SP(L), DC30SPX(L) DC32SP(L) umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety (DCxxSP(SPX)) nebo extra lehký topný olej ELTO (DCxxSPL(SPXL)). Kotel umožňuje podle typu střídání paliv, ruční topení dřevem a plně automatické topení topíme peletami nebo ELTO podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. V případě potřeby je samozřejmostí, možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, anebo jej použijete z minulého kotle.

Kotel je konstruován jako těleso se třemi nad sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplyňovacích kotlů. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem.

Výhody kombi kotlů ATMOS

možná kominace jednotlivých druhů paliv - střídaní paliva bez úprav na kotli dřevo + pelety (DCxxSP), uhlí + pelety (CxxSP)

vysoká účinnost pelety až 92,3%

levnější řešení pokud sečteme náklady na pořízení dvou kotlů jejich zapojení a odkouření, zjistíme, že jeden kotel ač dražší je ekonomicky výhodnější.

malý zastavěný prostor

jeden komín a kouřovod

ekologický provoz - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189 (DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP, C25SP)

dotovaný kotel - (DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP)

kotel je vybaven funkcí automatického startu hořáku na pelety po dohoření paliva

Kotle DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP splňují všechny podmínky pro získaní Kotlíkové dotace

HOŘÁKY

Používaný hořák na pelety pro kotle DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP a C25SP

Hořák na pelety ATMOS A25

Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.

Displej hořáku: slouží k zobrazování aktuálního stavu hořáku a k nastavování jeho funkcí

Řízení hořáku: elektronickou regulací AC07X (AC07), která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulace.

Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.

Základní funkce hořáku:
Možnost využití dvou rezervních výstupů R a R2 pro různé aplikace
Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
TS - čidlo spodní na nádrži
TV - čidlo vrchní na nádrži
TK - čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži
TSV - čidlo spalin nebo solárního panelu

  • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži
  • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu
  • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu
  • ovládání solárního systému přímo z hořáku
  • automatický startu hořáku po dohoření dřeva u kotlů DCxxSP(X) a CxxSP

Hořáky jsou určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru  6 - 8 mm, o délce 10 - 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1. Hořák není určen pro pelety, které se zpékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou denně

  • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA1500 o délce 1,5 m a průměru 75 mm
  • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA2000 o délce 2 m a průměru 75 mm
  • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA2500 o délce 2,5 m a průměru 75 mm
  • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA3000 o délce 3 m a průměru 75 mm
  • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA4000 o délce 4 m a průměru 75 mm

Kotel DCxxSP se standartním zásobníkem 500 l.

Kotel s kompaktním zásobníkem AZPD s pneumatickou dopravou

Přílohy

Ceník_pro kotle a hořáky (2.34 MB)

Ceník kotlů na dřevo, uhlí a brikety (0.46 MB)

Certifikát ATMOS (0.61 MB)