Prodej instalace a servis kotlů HKS Lazar

Automatické kotle od firmy  HKS Lazar umožňují použít několik druhů paliv, čímž se investor nevystavuje riziku nedostatku daného druhu paliva na trhu. Tato firma má zkušenosti s výrobou kotlů od roku 1937.  Kotle jsou vyráběny s ocelovým i litinovým výměníkem. Všechny kotle jsou ve standardu vybaveny ekvitermní regulací s týdenním programem.

Některé kotle umožňují kombinovaný provoz jak v automatickém režimu, tak i v ručním režimu ve kterém lze spalovat kusové palivo (černé a hnědé uhlí, koks, dřevo, brikety, dřevěné pelety), takže zákazník není omezen jen na automatický provoz, ale kotel pak lze použít jako klasický kotel na tuhá paliva.

Pro spalování je u většiny kotlů použit retortový hořák se šnekovým podáváním paliva.

U kotlů s retortovým hořákem lze objednat i otočnou retortu, která umožňuje spalování méně kvalitnich paliv.

ZHOTOVILI JSME PRO VÁS DVĚ REFERENČNÍ KOTELNY:

EkoPerfekt 23kW s otočnou retortou a EkoPerfekt 35kW - velký zásobník. Máte li zajem o prohlídku instalace některého z těchto kotlů volejte tel.číslo:    608 888 937.  Automatické kotle firmy HKS Lazar umožňují použít několik druhů paliv, čímž se investor nevystavuje riziku nedostatku daného druhu paliva na trhu. Kotle jsou vyráběny s ocelovým i litinovým výměníkem.

Všechny kotle jsou ve standardu vybaveny ekvitermní regulací s týdenním programem. Kotel je schopen řídit až 3 topné okruhy. Například: podlahové topení, otopná tělesa a ohřev bazénu.

Kotle vám nejen prodáme a odborně nainstalujeme, ale po celou dobu jejich životnosti vám budeme poskytovat na tyto výrobky záruční i pozáruční servis.

Z kotly firmy HKS Lazar máme dlouholeté zkušenosti. Počet instalací výrobků této značky se již pohybuje kolem stovky.


Kotle na které lze uplatňovat Kotlíkovou dotaci

GRANT – automatický kotel na uhlí    (seznam kotlů na SFZP zde)

Číslo SVT v seznamu

SVT20912 (kategorie A1 od 18.03.2016)

SVT21340​ (kategorie A2 od 31.08.2016)

Kotel Grant

Certifikované palivo

hnědé uhlí, dřevěné pelety

Nominální výkon

20 kW

Čištění výměníku mechanismem za chodu kotle

ANO

Účinnost nominální výkon

91,5%

Sezonní účinnost

81%

Max. hodinová spotřeba el. energie

0,040 KWh

Emisní třída dle EN 303-5

5. emisní třída

Splňuje normu pro EKODESING dle směrnice EU

ANO

SmartFire 11 – automatický kotel na pelety

Číslo SVT v seznamu

SVT231 (zapsán od 28.06.2016)

SVT21213 s ĺambda sondou

Samrtfire11

Certifikované palivo

Dřevěné pelety

Nominální výkon

11 kW

Automatické čištění výměníku a hořáku

ANO

Účinnost nominální výkon

91,2%

Sezonní účinnost

81%

Max. hodinová spotřeba el. energie

0,043 KWh

Emisní třída dle EN 303-5

5. emisní třída

Splňuje normu pro EKODESING dle směrnice EU

ANO

SmartFire 15 – automatický kotel na pelety

Číslo SVT v seznamu

SVT7071 (zapsán od 05.02.2016)

SVT20937 s ĺambda sondou

SmartFire 15

Certifikované palivo

Dřevěné pelety

Nominální výkon

15 kW

Automatické čištění výměníku a hořáku

ANO

Účinnost nominální výkon

92%

Sezonní účinnost

80%

Max. hodinová spotřeba el. energie

0,048 KWh

Emisní třída dle EN 303-5

5. emisní třída

Splňuje normu pro EKODESING dle směrnice EU

ANO

 

SmartFire 22 – automatický kotel na pelety

Číslo SVT v seznamu

SVT7070 (zapsán od 05.02.2016)

SVT20938 s lambda sondou

SmartFire 15

Certifikované palivo

Dřevěné pelety

Nominální výkon

22 kW

Automatické čištění výměníku a hořáku

ANO

Účinnost nominální výkon

90,6%

Sezonní účinnost

78%

Max. hodinová spotřeba el. energie

0,085 KWh

Emisní třída dle EN 303-5

5. emisní třída

Splňuje normu pro EKODESING dle směrnice EU

ANO

SmartFire 31 – automatický kotel na pelety

Číslo SVT v seznamu

SVT22535 s lambda sondou

SmartFire 15

Certifikované palivo

Dřevěné pelety

Nominální výkon

31 kW

Automatické čištění výměníku a hořáku

ANO

Účinnost nominální výkon

91,7%

Sezonní účinnost

80%

Max. hodinová spotřeba el. energie

0,100 KWh

Emisní třída dle EN 303-5

5. emisní třída

Splňuje normu pro EKODESING dle směrnice EU

ANO

 

SmartFire 41 – automatický kotel na pelety

Číslo SVT v seznamu

SVT22536 s lambda sondou

SmartFire 15

Certifikované palivo

Dřevěné pelety

Nominální výkon

41 kW

Automatické čištění výměníku a hořáku

ANO

Účinnost nominální výkon

92,3%

Sezonní účinnost

80%

Max. hodinová spotřeba el. energie

0,116 KWh

Emisní třída dle EN 303-5

5. emisní třída

Splňuje normu pro EKODESING dle směrnice EU

ANO

HolzMaster 20 – kotel na dřevo s pyrolýzním spalováním (dřevoplyn)

Číslo SVT v seznamu

SVT4017 (zapsán od 23.03.2016)

Kotel HolzMaster

Certifikované palivo

Dřevo

Nominální výkon

20 kW

Čištění výměníku mechanismem za chodu kotle

ANO

Účinnost nominální výkon

90,6%

Sezonní účinnost

78%

Max. hodinová spotřeba el. energie

0,055 KWh

Emisní třída dle EN 303-5

5. emisní třída

Splňuje normu pro EKODESING dle směrnice EU

ANO

 

InterFire 11 – automatický kondenzační kotel na pelety

Číslo SVT v seznamu

SVT22253 (zapsán od 19.09.2017)

Inter fire 11

Certifikované palivo

Dřevěné pelety

Nominální výkon

11 kW kond.režim / 15 kW

Automatické čištění výměníku a hořáku

ANO

Účinnost nominální výkon

104,4 % kond.režim / 93%

Sezonní účinnost

85% kond.režim / 80%

Max. hodinová spotřeba el. energie

0,050 KWh

Emisní třída dle EN 303-5

5. emisní třída

Splňuje normu pro EKODESING dle směrnice EU

ANO

Zplyňovací kotle

HolzMaster 

kotle na dřevo HolzMaster - celni pohled z leve strany

Kotle na dřevo HolzMaster jsou kotle s ocelovým výměníkem a masivním keramickým hořákem pro pyrolyzní spalování dřeva - ÚČINNOST KOTLE 90,7% (max.teplota spalin 140 st.C), EMISNÍ TŘÍDA č.5 dle EN 303-5. Přikládací komora je ve standardu vyložena nerezovými kazetami - které výrazně zvyšují živostnost kotlového tělesa. V případě zkorodování nerezových kazet je lze vyměnit.  

Kotel na dřevo HolzMaster je standardně vybaven regulátorem EcoMAX200, odtahový ventilátor je řízen na základě teploty spalin a teploty kotlové vody.
Velikost přikládací komory umožňuje kotel provozovat na plný výkon cca 5 hodin, interval mezi přikládáním je 10 až 12 hodin (po tomto itervalu kotel vyhasne).

Kotel je zařazen do kotlíkových dotací.


Kotle na tuhá paliva

GRAND ED

Moderní kotel s retortovým hořákem

Kotel Grant - Ekodesign

KERAMICKÝ DEFLEKTOR

udržuje potřebnou teplotu na hořáku a zabezpečuje nízké emisní parametry a vysokou účinnost.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA ECOMAX R3

velmí intuitivní a přehledné menu. Lze rozšířit o pokojový panel a wifi modul pro ovládaní přes internet.

WIFI MODUL ECONET 

umožňuje dálkovou obsluhu kotle. Vzdálenou pomoc servisního pracovníka při případných porucháchn nebo špatném nastavení kotle. K dispozici je historie parametrů a lze nastavit zasílaní alarmů na Váš e-mail. Tento modul je za příplatek. 


Kotle na pelety

InterFire kondenzační kotel na dřevěné pelety

Jediný na českém trhu!!!

inter fire obr cz

KONDENZACE

technologie ziskavání tepla pomocí kondenzace využivá nejen teplo které vzniká spalováním (a je meřitelné na teplotě spalin), ale navíc získavá teplo z vodní páry obsažené ve spalinách. Tento kote je schopen téměř veškeré tzv. "spalné teplo", tedy i energii obsaženou ve vodní páře, využít a předát do topného systému.

ÚČINNOST PŘI KONDENZACI

kondenzační kotel InterFire dosahuje účinnost až 104.4%, díky nízké teplotě spalin, využití tepla z vodní páry ve spalinách a ideálnímu spalování řízeného labda sondou.

ŠIROKÝ ROZSAH TOPNÉ VODY OD 20 - 80 st.c

výměník kotle z nerez. oceli zkonstruovaný v systému HCC (Heat-Cold cassete) umožňuje práci kotle i při velmí nízke teplotě. Kotel nevyžaduje ochranu proti nízkoteplotní korozi. Kotel lze využít pro nízkoteplotní topení (podlahové, stěnové nebo stropní) bez použití mísicí armatůry. Teplotu požadované topné vody volíme přímo na výstupo z kotle.

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ HOŘÁKU

v základní ceně. Hořák se čistí automatický v pravidelných časových intervalech, navíc před zapalením a po vyhasnutí. Elektropohon ovládá pohyblivý rošt hořáku, kdy dojde k odstranění případných přípeků. Díky teto funkci je obsluha kotle pohodlná a spalování je dokonalejší s vyšší účinností a nízkými emisemi.

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU KOTLE

v základní ceně. Výrazným způsobem zvyšuje komfort obsluhy a zároveň účinnost kotle.

KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE

pro své malé rozměry lze kotel použít i kotelnách (technických místnostech) menších rozměrů. 

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA ŘÍDICÍ JEDNOTKY ECOTOUCH

v základní ceně. Intuitivní přehledná a jednoduchá na obsluhu. Umožňuje rychlé změny teplot a nastavení, dle individuálních potřeb uživatele. Ekvitermní řízení 2 nezávislých topných okruhů (např. podlahové topení a otopná tělesa), řízení akumulační nádoby, řízení labda sondy, nabíjení zásobníku TUV, kotel lze vládat také z PC nebo chytrého telefonu.

HOŘÁK Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI

garantuje dlouhodobou životnost. Navržen pro optimalní spalování.

LITINOVÝ TURNIKET

v základní ceně 100% zabezpečení proti prohoření paliva od hořáku směrem do zásobnílu paliva.

AUTOMATICKÉ ODPOPELNĚNÍ

za příplatek je možné kotel vybavit automatickým odpopelněním kdy je popel z popelníkové komory odsunut do zásobníku popele a stlačen. Výrazně se tímto zvýši komfort uživatelé. Popel postačí vynést jednou na několik měsíců.

LABDA SONDA

inteligentní logaritmus přizpůsobuje chod kotle aktuálním parametrům, tím stále udržuje nejvyšší možnou účinnost kotle. Garantuje nejlepší emisní hodnotya výryzně eliminuje možnost tvorby sazí.

INTERNETOVÝ MODUL ECONET

v základní ceně. Umožňuje připojení regulace kotle přes wi-fi, nebo přes LAN. Možnost vzdálené obsluhy kotle, změnu uživatelských a servisních nastavení. Zasílaní informací na e-mail.

BAFA

všechny peletové kotle výrobce HKS Lazar jsou registrovány pro německé dotace BAFA. Což dokazuje splnění nejpřísnějších emisních limitů.

5. EMISNÍ TŘÍDA

všechny kotle jsou schvalovány ve zkušebně s notifikací EU. Zjištěné hodnoty a vystavené certifikáty mají platnost pro celý trh EU.

ECODESIGN

kotel InterFire splňuje směrnici Ekoprojekt 2020, která specifikuje přísné požadavky na sezonní emise a sezonní účinnost kotle.

SmartFire

Kotle na pelety SmartFIRE s ocelovým výměníkem jsou osazeny nerezovým hořákem nové konstrukce, který ve spojení s kvalitní regulací kotle a výměníkem kotle dokážou velmi efektivně spalovat dřevěné pelety (účinnost přes 90%, emisní třída 4 a 5 dle EN303-5 : 2012).

Peletové kotlel jsou ve standardu vybaveny ekvitermní regulací EcoMax800, čístícím mechanismem pro výměník, čistícím mechanismem pro hořák, automatickým zapalováním, automatickou regulací výkonu kotle a ventilátoru. Mechanické zabezpečení proti prohoření paliva (otočným litinovým turniketem) zcela vylučuje možnost prohoření paliva do násypky

KOTEL SPLŇUJE PODMÍNKY PRO DOTACE

SmartFire SF11 (velikost zásobníku paliva 165 l)

smartfire 11 kwPlně automatický kotel na pelety, vhodný zejména pro nízkoenergetické domy. Velmi malé rozměry, plně automatický provoz a plně vybavený regulátor EcoMax800P, to vše ve standardní ceně bez příplatků.

- aut.zápal, aut.čištění hořáku,aut.čištění výměníku kotle
- aut.modulace výkonu
- EcoMax800P dva okruhy UV ekvitermně, TUV, AKU nádoba, ……

- expanzní nádoba, oběhové čerpadlo. 3-cestný termostatický ventil (ochrana vratné vody)

Za příplatek – pneumatické podávání paliva

SmartFire SF15, SF22, SF41 (velikost zásobníku paliva 150, 240, 400 l)

smartfire 21 a 41 kwPlně automatické peletové kotle, vhodné pro nezateplené domy a větší domy. Velmi kompaktní rozměry, plně automatický provoz a plně vybavený regulátor EcoTOUCH800P, to vše ve standardní ceně bez příplatků.

- aut.zápal, aut.čištění hořáku,aut.čištění výměníku kotle
- aut.modulace výkonu, sonda lambda, ecoNEt wi-fi modul
- EcoTOUCH dva okruhy UV ekvitermně, TUV, AKU nádoba, ……

- oběhové čerpadlo. 3-cestný termostatický ventil (ochrana vratné vody)

Za příplatek – pneumatické podávání paliva a odpopelnění

SmartFire SF69 a SF81 (velikost zásobníku paliva 300 l)

smartfire 69 a 81 kwPlně automatické peletové kotle, vhodný zejména pro střední objekty (penziony, firemní areály, školky ….). Velmi kompaktní rozměry, plně automatický provoz a plně vybavený regulátor EcoMax800P, to vše ve standardní ceně bez příplatků.

- aut.zápal, aut.čištění hořáku,aut.čištění výměníku kotle
- aut.modulace výkonu
- EcoMax800P dva okruhy UV ekvitermně, TUV, AKU nádoba, ……

Za příplatek – pneumatické podávání paliva, lambda sonda

DOPORUČENÉ PALIVO: dřevěné pelety (pr. 6 mm) 

RUČNÍ TOPENÍ: nelze topit ručně, kotel je provozován výhradně v automatickém režimu

PelletFOCUS - automatický peletový kotel

pellet focus

Řez kotlem:

Řez kotlem je pouze ilustrativní a může se lišit od skutečné konstrukce kotle.

Řez kotlem

Za příplatek:

  • Vacum – pneumatick podavač
  • Moduł B – ekvitermní regulace
  • Pokojový panel EcoSter 200
  • Sonda lambda
  • Automatické čištění výměníku kotle
  • Hydraulická sestava na ochranu vratné vody¨
  • verze na vyšší tlak 3 bar

Fotogalerie

Instalace kotle Eko Perfekt 35 kW, RD Orlová
Instalace Kotle Eko Perfekt 35 kW, RD Orlová - kotel je připraven k předání zákazníkovi
Instalace kotle Eko Perfekt 23 kW, novostavba RD Sedliště
Kotel Eko Perfekt 28 kW připravený k předání zákazníkovi, RD Těrlicko
Eko Perfekt 23kW, RD Skalice
Uni Komfort 35 kW příprava k dopravě kotle do kotelny, RD Frýdek - Místek
Uni Komfort 35 kW instalace RD Frýdek - Místek
Instalace EkoPerfekt 23/4-otčná retorta. REFERENČNÍ KOTELNA - možnost prohlídky.
Instalace kotle Multi Komfort 21kW pístový podávač, RD Krmelín
Instalace kotle Multi Komfort 21kW pístový podávač, RD Krmelín
Instalace kotle Eko Perfekt 23 kW, chata Raškovice
Instalace kotle Eko Perfekt 28 kW, RD Těrlicko
Instalace kotle na pelety SmartFire
Regulace ecoTOUCH 850i
GRANT 24 ED kompletní rekonstrukce kotelny.
Instalace kotle Multi Komfort, dva nezávislé topné okruhy řízené regulací kotle. RD Krmelín
Instalace EkoPerfekt 35/5. Šenov u Ostravy
Instalace  EkoPerfekt 23/4kW-velký zásobník. Paskov

Přílohy

Ceník kotlů a příslušenství HKS LAZAR (1.59 MB)

Návod ekvitermní regulátor A3000D (0.66 MB)

Technický list Eko Perfekt (0.18 MB)

Návod k obsluze Multi Komfort (0.61 MB)

Technický list Multi Komfort (0.12 MB)

Návod k obsluze Eko Komfort (0.46 MB)

Technický list Eko Komfort (0.1 MB)

Návod k obsluze Eko Perfekt (0.6 MB)

Návod k obsluza a k instalaci regulace ecoMAX800R (1.77 MB)

Návod k obsluze Multi Perfekt (0.92 MB)

Technický list Multi Perfekt (0.24 MB)

Návod k obsluze UniKomfort-nový (0.99 MB)

Tecnický list_UniKomfort nový (0.28 MB)

Modul pro připojení regulace k internetu - základní informace (0.18 MB)

Modul pro připojení regulace k internetu - návod k instalaci a obsluze (0.54 MB)

Navod k obsluze a instalaci regulace ecoMAXX R2 (2 MB)