Prodej instalace a servis kotlů VIADRUS

Kotle firmy VIADRUS vám nejen prodáme a odborně nainstalujeme, ale po celou dobu jejich životnosti vám budeme poskytovat na tyto kotle záruční i pozáruční servis.

Tradice výroby teplovodních litinových kotlů se datuje od roku 1920 a vlastní litina je zárukou vysoké účinnosti, spolehlivosti a životnosti litinových kotlů VIADRUS.

Litinová klasika! Litinové stacionární kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním firmy VADRUS  jsou spolehlivým zdrojem levného tepla již několik desetiletí a to nejen v Evropě. Kotle na tuhá paliva s automatickým provozem pak představují velmi moderní a komfortní způsob využívání zdrojů pevných paliv - zejména dřevěných pelet a tříděného hnědého i černého uhlí.

Kotle na tuhá paliva s automatickým provozem pak představují moderní způsob využívání zdrojů pevných paliv - zejména dřevěných pelet a tříděného hnědého i černého uhlí. Svým komfortem ovládání a regulace dosahují jednoduchosti plynových kotlů. Umožňují tak využívat výhod automatického provozu řízeného prostorovým regulátorem i v oblastech, kde není vybudován rozvod plynu.

Ceny kotlů firmy VIADRUS vám rádi sdělíme na požádání.

Upozorňujeme zákazníky že kotle HERCULES U 26 jsou dle ČSN EN 303-5 kotle 1.emisní třídy a proto se od 1.1.2014 nesmí v České republice prodávat. Přesto je některé E-shopy stále nabízejí k prodeji! Tyto výrobky jsou výrobcem vyráběny pro jiný než český trh a proto není na týto výrobky poskytován záruční servis.

Kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním

Hercules U 26 ECO - litinový prohořívací kotel

Hercules U 26 ECO

Hercules U 26 ECO je určen k ekologickému spalování koksu. Kotle je možno použít pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody.

Výkon: 15 ~ 50 kW

Palivo: koks

Přednosti:

 • splňuje emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5
 • účinnost až 84,1%
 • možnost přestavby na automatický kotel 4. emisní třídy
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • možnost samotížného provozu
 • výkon kotle podle počtu článků
 • vodou chlazené pevné rošty
 • jednoduchá obsluha a údržba

Charakteristika

Kotle je možno použít pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody. Hercules U26 ECO je určen k ekologickému spalování koksu při splnění emisních podmínek třídy 3 dle ČSN EN 303-5. V konstrukci výroce využil dlouholeté zkušenosti v oblasti litinových kotlů na tuhá paliva. Kotle je možno použít pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody. Povinnou výbavou kotlů určených do uzavřených otopných systémů je zabezpečovací zařízení proti přetopení. Kotle určené do otevřených otopných systémů není nutno tímto zabezpečovacím zařízením vybavovat. Kotel je vyráběn ve výkonu od 15 do 50 kW.

Hercules U 24 - litinový odhořívací kotel

Hercules U 24

Hercules U 24 umožňuje ekologické spalování uhlí a koksu splňující všechny zákonné požadavky kladené na kotle pro rodinné domy.

Výkon: 11 ~ 74 kW

Palivo: hnědé uhlí, koks, černé uhlí, (doplňkové palivo dřevo )

Doplňkové palivo: dřevo

Přednosti:

 • splňuje emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5
 • účinnost až 80 %
 • ekologické spalování uhlí a koksu
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • možnost samotížného provozu
 • výkon kotle podle počtu článků
 • vodou chlazené pevné rošty
 • jednoduché čištění spalinových cest
 • závitové příruby pro snadnou montáž

Charakteristika

Teplovodní kotel HERCULES U 24 umožňuje spalování paliva odhořívacím způsobem v litinovém tělese při splnění nejpřísnějších emisních podmínek třídy 3 normy ČSN EN 303-5. HERCULES U 24 zaručuje kvalitní způsob spalování hnědého uhlí, černého uhlí a koksu. Jako doplňkové palivo lze použít také dřevo a dřevěné brikety. Kotel se vyrábí ve výkonové řadě 13 až 74 kW podle počtu článků a použitého paliva. Výkon lze dodatečně změnit změnou počtu článků. Od osmičlánkové velikosti je použit druhý regulátor tahu v zadní části kotle.

Hercules U 28 - litinový odhořívací kotel

Hercules U 28

Hercules U28 umožňuje spalování uhlí ekologickým způsobem splňujícím všechny zákonné požadavky kladené na kotle pro rodinné domy.

Výkon: 19 ~ 44 kW

Palivo: černé uhlí, hnědé uhlí

Doplňkové palivo: dřevo

Přednosti:

 • splňuje třídu 3 dle ČSN EN 303-5
 • účinnost až 79,5 % - ekologické spalování černého a hnědého uhlí
 • možnost spalování dřeva
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • možnost samotížného provozu
 • výkon kotle podle počtu článků
 • vodou chlazené pevné rošty
 • jednoduché obsluha a údržba
 • závitové příruby pro snadnou montáž
 • možnost změny směru otevírání dvířek uživatelem

Charakteristika

Hercules U 28 umožňuje spalování černého a hnědého uhlí odhořívacím způsobem bez nuceného přívodu vzduchu v litinovém tělese při splnění nejpřísnějších emisních podmínek třídy 3 dle ČSN EN 303-5. Konstrukce je optimalizována zejména pro spalování černého a hnědého uhlí. Doplňkově je možno spalovat dřevo. Povinnou výbavou kotlů určených do uzavřených otopných systému je zabezpečovací zařízení proti přetopení. Při použití v otevřených otopných systémech není nutno kotel vybavovat zabezpečovacím zařízením proti přetopení. Kotel je vyráběn ve výkonu od 19 do 44 kW.

Lignator - litinový ekologický odhořívací kotel na dřevo

Lignator

Lignator je moderní kotel určený k ekologickému spalování kusového dřeva odhořívacím způsobem. Kotel splňuje nejpřísnější evropské ekologické normy a dosahuje vynikající účinnosti.

Výkon: 13,5 ~ 34 kW

Palivo: kusové dřevo

Přednosti:

 • splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5.
 • účinnost až 89,6 %
 • ekologický provoz
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • výkon podle počtu článků
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • závitové příruby pro snadnou montáž
 • vodou chlazené pevné rošty

Charakteristika

Lignator je moderní kotel určený k ekologickému spalování kusového dřeva odhořívacím způsobem. Kotel splňuje nejpřísnější evropské ekologické normy a zároveň dosahuje vynikající účinnosti. Kotel splňuje nejpřísnější evropské ekologické normy a zároveň dosahuje vynikající účinnosti. Kotle je možno použít pouze pro uzavřené systémy s nuceným oběhem topné vody. Povinnou výbavou kotlů určených do uzavřených topných systémů je zabezpečovací zařízení proti přetopení. Kotel je vyráběn ve výkonu od 13,5 do 34 kW.

Hefaistos P1 - litinový pyrolytický kotel na dřevo

Hefaistos P1

Hefaistos P1 je pyrolytický litinový článkový kotel pro spalování dřeva v systémech s nuceným oběhem topného média. Volit můžete mezi elektronickou a termostatickou verzí.

Výkon: 30 ~ 100 kW

Palivo: kusové dřevo

Přednosti:

 • splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5
 • účinnost až 89%
 • ekologický provoz
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • výkon podle počtu článků
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • závitové příruby pro snadnou montáž
 • možnost změny směru otevírání dvířek uživatelem
 • verze "E" umožňuje ohřev teplé vody

Na kotel lze čerpat dotaci až do výše 60 000 Kč.

Charakteristika

Hefaistos P1 je pyrolytický litinový článkový kotel pro spalování kusového dřeva v systémech s nuceným oběhem topného média. V případě, že výkon kotle neodpovídá projektové tepelné ztrátě vytápěného objektu, je nutno v topném systému využít některé z řešení pro zajištění rovnoměrné distribuce produkovaného topného výkonu a pro zajištění požadované teploty vody topné i vratné vody. Povinnou výbavou kotlů určených do uzavřených otopných systémů je zabezpečovací zařízení proti přetopení. Zákazník může volit mezi elektronickou a termostatickou verzí řídící jednotky kotle. U termostatické varianty "T" (6-7 článků) je řízení kotle prováděno pomocí termostatů (provozní, spalinový a čerpadlový). U elektronicky řízené varianty "E" (3-5 článků) jsou provozní parametry kotle řízeny elektronickou řídící jednotkou ST 81 s využitím halovy sondy pro řízení otáček ventilátoru. Kotel je vyráběn ve výkonu od 30 do 100 kW.

Automatické kotle na tuhá paliva

Hercules DUO - automatický litinový kotel

Hercules DUO

Předností kotle Hercules DUO je kromě ekologického provozu zejména celolitinový tepelný výměník s dlouhou životností a vynikající přístupností pro jeho čištění.

Výkon: 6 ~35 kW

Palivo: černé uhlí, hnědé uhlí, dřevní pelety

Přednosti:

 • splňuje emisní třídu 4 dle ČSN EN 303-5
 • účinnost až 89%
 • možnost spalování černého uhlí, hnědého uhlí a pelet
 • záruka 15 let na litinový výměník
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • výkon podle počtu článků
 • možnost ohřevu teplé vody
 • dvě velikosti zásobníku paliva
 • pravé nebo levé provedení zásobníku paliva
 • ovládací a zobrazovací jednotka HMI
 • příprava pro pokojový termostat
 • jednoduché ovládání přes textové menu

PŘÍSPĚVEK AŽ 60 000 Kč V KOTLÍKOVÉ DOTACI!

Charakteristika

Předností kotle je kromě ekologického provozu zejména celolitinový tepelný výměník s dlouhou životností a vynikající přístupností pro jeho čištění. K tomu slouží dvoje rozměrná čistící dvířka. Palivo je do retortového hořáku přiváděno šnekovým podavačem. Samozřejmostí je ochrana proti prohoření paliva i během výpadku elektrického proudu. Při objednání nutno specifikovat velikost zásobníku. Kotel je vyráběn ve výkonu od 6 do 35 kW.

Vulcanus - automatický litinový kotel

Vulcanus

Kotel Vulcanus je určen k úspornému a ekologickému automatickému vytápění tuhými palivy  v automatickém režimu s minimálními nároky na obsluhu kotle.

Výkon: 6 ~ 35 kW

Palivo: černé uhlí, hnědé uhlí, dřevní pelety

Přednosti:

 • splňuje emisní třídu 4 dle ČSN EN 303-5
 • účinnost až 89%
 • možnost spalování černého uhlí, hnědého uhlí a pelet
 • záruka 15 let na litinový výměník
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • výkon podle počtu článků
 • možnost ohřevu teplé vody
 • dvě velikosti zásobníku paliva
 • pravé nebo levé provedení zásobníku paliva
 • ovládací jednotka slouží zároveň jako pokojový termostat
 • ekvitermní regulátor
 • řízené otáčky ventilátoru

PŘÍSPĚVEK AŽ 60 000 Kč V KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH!

Charakteristika

Kotel Vulcanus je určen k úspornému a ekologickému automatickému vytápění uhlím nebo dřevními peletami v automatickém režimu. Modulační automatický regulátor Siemens SAPHIR ovládá činnost kotle včetně ohřevu teplé vody a možnosti řízení více topných okruhů. Konstrukce litinového výměníku vychází z osvědčeného kotle Hercules U26 a je zárukou vynikající funkce a životnosti. Palivo je do retortového hořáku přiváděno šnekovým podavačem. Samozřejmostí je ochrana proti prohoření paliva i během výpadku elektrického proudu. U otevřených topných systémů není nutné zabezpečovací zařízení proti přetopení kotle. Při objednání nutno specifikovat velikost a orientaci zásobníku. Kotel je vyráběn ve výkonu od 6 do 35 kW.

Ekoret - automatický litinový kotel

Ekoret

Pro spalování pelet, černého i hnědého uhlí je využíván retortový hořák umístěný v podstavci kotle, do kterého je palivo přiváděno šnekovým podavačem.

Výkon: 15 ~ 25 kW

Palivo: černé uhlí, hnědé uhlí, dřevní pelety

Přednosti:

 • splňuje emisní třídu 3 dle EN 303-5
 • účinnost až 87,7 %
 • možnost spalování černého uhlí, hnědého uhlí a pelet
 • záruka 15 let na litinový výměník
 • vysoká životnost českého litinového výměníku
 • možnost ohřevu teplé vody
 • dvě velikosti zásobníku paliva
 • pravé a levé provedení zásobníku paliva
 • ovládací jednotka slouží zároveň jako pokojový termostat

Charakteristika

Pro spalování pelet, černého i hnědého uhlí je využíván univerzální retortový hořák umístěný v podstavci kotle, do kterého je palivo přiváděno šnekovým podavačem. Kotle jsou dodávány s modulační řídící jednotkou Siemens SAPHIR s možností ekvitermní regulace, nezávislé přípravy teplé vody a zapojení více topných okruhů. Předností kotle je široká palivová základna snižující závislost na dodavatelích paliv. Samozřejmostí je ochrana proti prohoření paliva i během výpadku elektrického proudu. U otevřených topných systémů není nutné zabezpečovací zařízení proti přetopení kotle. Kotel je vyráběn ve výkonu od 4,5 do 25 kW.

Hercules Green Eco Therm - litinový automatický kotel

Hercules Green Eco Therm

Kotel Hercules Green Eco Therm je určen k úspornému a ekologickému vytápění dřevními peletami v automatickém režimu s minimálními nároky na obsluhu kotle.

Výkon: 7,5 ~ 32 kW

Palivo: dřevní pelety

Přednosti:

 • splňuje emisní třídu 4 třídu dle ČSN EN 303-5
 • účinnost až 87,9 %
 • výkon podle počtu článků
 • automatické zapalování
 • hlídání plamene optickým členem
 • základní zásobník v ceně kompletu
 • přísun paliva z libovolného zásobníku
 • vysoká životnost litinového kotlového tělesa
 • univerzální podavač pelet součástí dodávky
 • jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
 • snadné čištění
 • příprava na pokojový termostat

PŘÍSPĚVEK AŽ 60 000 KČ V RÁMCI KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ!

Charakteristika

Kotel Hercules Green Eco Therm je určen k úspornému a ekologickému vytápění dřevními peletami v plně automatickém modulovaném režimu včetně automatického zapalování s minimálními nároky na obsluhu kotle. Výkon kotle je regulován modulačním regulátorem. Automatický provoz kotle včetně zásobování paliva je ovládáno řídícím modulem umístněným na hořáku. Konstrukce litinového výměníku vychází z provozně osvědčeného kotle Hercules U22 a je zárukou vynikající funkce a životnosti. Komplet hořáku je dodáván v dřevěné bedně, kterou lze použít jako zásobník paliva s kapacitou 80 kg pelet. Kotel je vyráběn ve výkonu od 7,5 do 32 kW.

Přestavbová sada

Přestavbová sada pro kotel Hercules U 26

Přestavbová sada pro kotel Hercules U 26

Originální přestavbová sada je určena pro kotle Hercules U26 (ECO) všech generací a provedení. Přestavbou kotle vzniká „nový” automatický kotel Hercules DUO splňující parametry 4. emisní třídy.

Výkon: 6 ~ 35 kW

Palivo: černé uhlí, hnědé uhlí, dřevní pelety

Přednosti:

 • splňuje emisní třídu 4 dle ČSN EN 303-5
 • možnost spalování černého uhlí, hnědého uhlí a pelet
 • vysoká životnost litinového výměníku
 • dvě velikosti zásobníku paliva
 • univerzální pravé či levé provedení zásobníku paliva
 • ovládací a zobrazovací jednotka HMI
 • jednoduché ovládání přes textové menu
 • příprava pro pokojový termostat

Fotogalerie

Instalace kotle VIADRUS U 24
Instalace kotle VIADRUS U 26
Řídicí jednotka SIEMENS automatického kotle VULKANUS
Instalace kotle VIADRUS VULKANUS, zásobník 520 litrů - Vratimov
Kotel VIADRUS-VULKANUS v provozu
Instalace kotle VIADRUS VULKANUS - Ostrava

Přílohy

Ceník manuálních kotlů VIADRUS (0.06 MB)

Hercules U26ECO - prospekt (0.63 MB)

Hercules U26ECO - návod k obsluze (2.05 MB)

Modul pro připojení regulace k internetu - návod k instalaci (1.37 MB)

Hercules U24 - prospekt (0.64 MB)

Hercules U28 - prospekt (0.62 MB)

Hercules U28 - návod k obsluze (1.64 MB)

Lignator - prospekt (0.5 MB)

Lignátor - návod k obsluze (2.2 MB)

Hefaistos - prospekt (0.73 MB)

Hefaistos - návod k obsluze (3.14 MB)

Hercules DUO - prospekt (0.66 MB)

Hercules DUO - návod (4.81 MB)

Vulcanus - prospekt (0.65 MB)

Vulcanus - návod (5.09 MB)

Ekoret - prospekt (0.56 MB)

Ekoret - prospekt (0.56 MB)

Ekoret - návod (4.6 MB)

Green ECO - prospekt (0.31 MB)

Green ECO - návod (1.87 MB)

Přestavbová sada - prospekt (0.65 MB)

Přestavbová sada - návod (1.09 MB)