Podmínky zpracování osobních údajů

V případě zájmu o bližší informace o nabízeném zboží či služeb na stránkách Zámečnictví – instalatérství Jan Kavka, IČ: 731 88 034, se sídlem Nádražní 684, Paskov 739 21, provozované na doméně www.zamecnictvi-instalaterstvi.cz, může návštěvník těchto stránek / zájemce o zboží či služby, vyplnit a odeslat poptávkový formulář. Tento poptávkový formulář obsahuje osobní údaje zájemce o zboží či služby (jméno, příjmení, e-mail a telefon), které jsou po jeho odeslání zpracovány a zaslány na e-mail provozovatele Zámečnictví – instalatérství Jan Kavka (jan.kavka@volny.cz ) za účelem zpětného kontaktování zájemce o zboží či služby.

Zpracované osobní údaje zájemce o zboží či služby jsou uchovány v uvedené e-mailové schránce po dobu 5 let a chráněny před případným zneužitím heslem, antivirovým programem. Zámečnictví – instalatérství Jan Kavka je povinen po vyzvání zájemcem o zboží či služby, ke smazání jeho osobních údajů, bez prodlevy tyto údaje z e-mailové schránky vymazat. Zámečnictví – instalatérství Jan Kavka se zavazuje osobní údaje zájemce o zboží či služby použít pouze za účelem kontaktování samotného zájemce. V případě, že se zájemce o zboží či služby stane zákazníkem Zámečnictví – instalatérství Jan Kavka, bude dále s jeho osobními údaji nakládáno dle smluvních podmínek Zámečnictví – instalatérství Jan Kavka.

Zámečnictví – instalatérství Jan Kavka nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Data zájemce nejsou automatickým způsobem analyzována. Zájemce má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domnívá, že zpracování není v pořádku. Také může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, korektně a v souladu se zákonem.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) zákon č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační spolčenosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.