Přestavby manuálních kotlů na automatické

Stovky tisíc domácností v ČR využívají pro vytápění svých domů klasické litinové kotle na tuhá paliva. Ty dokáží spalovat širokou škálu paliv a investice do nich jsou nízké.

Tato zařízení mají ale tři velké nevýhody:

a) Nízká provozní účinnost běžného litinového kotle s ručním přikládáním paliva, která se pohybuje na úrovni okolo 75 - 80 %. To má za následek vyšší spotřebu paliva a s tím spojené vyššíké platby za provoz kotle.

b) Časté přikládání v kotli, které obsluze zabere až hodinu denně.

c) Obtěžující kouř, který znepříjemňuje život sousedům v širokém okolí. To platí zejména v případech, kdy se používá vlhké a nebo nekvalitní palivo.

Ceny plynu a elektřiny rostou nahoru a investici do nového automatického kotle na tuhá paliva si dnes nemůže dovolit každá domácnost. Přišli jsme proto  s řešením této situace formou přestaveb litinových kotlů na automaty.

Hlavní důvody proč investovat do přestavby

a) Tato investice je nižší než pořízení nového automatického kotle

Pro zákazníky, kteří preferují litinové výměníky a nechtějí se zbavit svých starých litinových kotlů, je to způsob jak si nejlevnějším způsobem pořídit automatický kotel. Přestavěné zařízení nebude dosahovat takových parametrů účinnosti a emisí jako nový, moderní automatický kotel. Přesto je to významný krok vpřed a dojde k výraznému zlepšení komfortu obsluhy a ekonomiky provozu kotelny.

b) Ušetříte náklady na palivo

V litinových kotlích se běžně topí uhlím typ Kostka (cena cca 3000,-- Kč/tunu, výhřevnost cca 18 MJ/kg). Reálná provozní účinnost těchto technologií se pohybuje na úrovni okolo 55 %. Provozní náklady na dům se spotřebou tepla 70 GJ ročně jsou tak 21.000,-- Kč nebo případně i vyšší (údaje jsou převzaty z TZB-Info)

Díky automatickému provozu kotle a rovnoměrnému vytápění objektu dochází ke zvýšení účinnosti topného systému a tím pádem ke snížení nákladů za vytápění. Palivo použitelné v kotli je například uhlí typ Ořech 2 (cena cca 2500,-- Kč/tunu, výhřevnost 18 MJ/kg). Provozní náklady na dům se spotřebou tepla 70 GJ ročně se tak mohou snížit na 14 tisíc Kč nebo i méně (údaje jsou převzaty z TZB-Info).

Úspora v nákladech na palivo je cca 7.000,-- Kč ročně. Za 10 let provozu přestavby může zákazník ušetřit okolo 70.000,-- Kč!!!

c) Ušetříte velké množství času

Běžné litinové kotle vyžadují obsluhu v délce cca 1 hodinu denně denně. Údržba automatického kotle, včetně doplňování paliva zabere v průměru 10 minut denně. Doba topné sezóny se v ČR pohybuje okolo 250 dnů. Denně lze přechodem na automat uspořit okolo 50 minut času. Za jednu topnou sezónu tak uživatel kotle může ušetřit okolo 200 hodin času.

Uživatel obsluhující jednoduchý litinový kotel musí oproti majiteli automatu za 10 let provozu svého zařízení odpracovat navíc 2000 hodin času, což je stejné, jako by byl 1 rok zaměstnaný u kotle pouze jako topič.

Majitel automatu si může oproti majiteli jednoduchého litinového kotle užívat každý rok o měsíc volného času navíc, který tak může věnovat rodině, přátelům nebo svým zálibám.

d) Provoz automatického kotle znamená výrazné snížení emisí

Běžné litinové kotle s ručním přikládáním dosahují emise podle 1. nebo 2. třídy normy ČSN EN 303-5. Běžné automatické kotle dosahují i při spalování uhlí emisí, které odpovídají zařazení do třetí, nejpřísnější třídy podle normy ČSN EN 303-5. Vhodným seřízením kotle lze i při spalování uhlí dosáhnout takového stavu, že sousedi nepoznají, že topíte uhlím. Kouř z nekvalitního spalování už nebude obtěžovat ani Vás ani je.

Cena přestavby  u kotle 27 kW se pohybuje  od 48.000,-Kč

Budete - li mít zájem o přesnou cenovou nabídku na přestavbu vašeho kotle, neváhejte nás kontaktovat.

Fotogalerie

Výroba podstavce pod kotel probíhá v dílně
Původní manuální kotel VIADRUS U 22
Ke kotli je přimontován podstavec a šnekový podavač s retortovým hořákem
Instalace násypky, původního opláštění kotle, zapojení řídicí jednotky a přepojení k otopnému systému.
Hořák kotle v provozu
Přestavba kotle VIADRUS U 26
Přestavba kotle VIADRUS U 26-instalace podstavce
Přestavba kotle VIADRUS U 26-dokončená přestavba