Prodej a instalace tepelných čerpadel Mitsubishi ZUBADAN

Tepelná čerpadla od výrobce Mitsubishi Electric jsou výjimečná zvláště díky své nové patentované technologii s názvem Zubadan. Díky této inovované technologii jsou tato tepelná čerpadla stále schopna dosahovat velmi vysoké energetické účinnosti i při chladných zimních dnech. Při velmi nízkých venkovních teplotách -15°C je možné tepelné čerpadlo Zubadan stále provozovat jako monovalentní zdroj tepla.

Rozšířený rozsah použití je až do venkovní teploty -25°C. Zrychlený režim odmrazování se postará o vysokou bezpečnost provozu a vysoký výkon. Doba odmrazování byla snížena ve srovnání s běžnými tepelnými čerpadly vzduch-voda až o 50% a interval mezi odmrazovacími cykly byl prodloužen až na 180 minut.

 

Technologie Zubadan

Inovovaný chladicí okruh tepelného čerpadla Zubadan s HIC tepelným výměníkem a kompresorem s přímým vstřikováním chladiva, udržuje stabilní průtok chladiva i při velmi nízkých venkovních teplotách.

Pomocí této patentované technologii přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru, jsou tepelná čerpadla od Mitsubishi Electric i při venkovní teplotě -15°C stále schopny zachovávat svůj topný výkon na 100%. Při extrémně nízkých venkovních teplotách dosahujících až -25°C jsou jednotky stále schopny udržet až 75% svého jmenovitého topného výkonu. Díky tomuto stabilnímu výkonu a vysoké energetické účinnosti těchto zařízení jsou nízké provozní náklady dosaženy i v zimních měsících.

Díky této nové patentované technologii dochází k chlazení kompresoru a vyvarujeme se příliš vysokým teplotám chladiva na výtlaku z kompresoru. Tato nová technologie Zubadan tak zaručuje vysoký topný výkon v celém provozním rozsahu.

 

Výstupní teplota vody až 60°C

Díky vysoké výstupní teplotě vody až 60°C jsou tato tepelná čerpadla ideální k ohřevu teplé pitné vody. A to zcela bez nutnosti použití jakéhokoli elektrického dohřevu. Pro co nejnižší provozní náklady jsou tepelná čerpadla navíc vybavena frekvenčně řízenými kompresory typu Scroll a ventilátory, které jsou plynule regulovatelné v širokém rozmezí otáček. Díky frekvenčnímu měniči jsou jednotky schopny rychle reagovat na náhlou změnu potřeby výkonu a vždy se plně přizpůsobit aktuálním podmínkám provozu.

Technologie Zubadan též příznivě působí na zkrácení doby, kterou tepelné čerpadlo potřebuje k dosažení ohřevu teplé vody na požadovanou teplotu. Při venkovní teplotě např. 2°C se vlastní doba ohřevu vody zkracuje až o 50% v porovnání s běžnými tepelnými čerpadly.

  

Tichý provoz

Tepelná čerpadla Zubadan mají velmi nízkou hladinou akustického tlaku, kterou lze dále jednoduše upravit. Maximální hladinu akustického tlaku můžeme tak velice snadno přizpůsobit místním podmínkám. V malých obytných prostorech může být hladina snížena o 4 až 10 dB (A). Toto nastavení je důležité zejména pro noční provoz. Důležité upozornění: Při snížení hladiny akustického tlaku se snižuje i maximální topný výkon! Na tuto možnost je nutné dávat pozor již při samotném návrhu.

Kompaktní rozměry

Zachováním příznivých rozměrů a velmi malé hmotnosti, patří Zubadan k nejkompaktnějším tepelným čerpadlům na našem trhu. Mimo standardních tzv. kompaktních provedení tepelných čerpadel vzduch-voda (propojení pomocí vodního vedení), se současně nabízí Zubadan i v tzv. splitovém provedení. Pomocí propojení vedením chladiva s novým ekologickým chladivem R410A, není potřeba nijak zabezpečovat vedení proti zamrznutí a venkovní jednotku lze umístit až na vzdálenost 75 m od vnitřní části tepelného čerpadla s výkonovou ztrátou maximálně do 5%. Díky této možnosti může být venkovní jednotka umístěna téměř kdekoli v okolí vytápěného objektu, na nástěnné konzoli na fasádě domu, na stojanové konzoli na střeše či za domem.

Shrnutí výhod tepelných čerpadel Zubadan

Vysoká účinnost

Tepelná čerpadla Zubadan jsou vybavena frekvenčně řízenými kompresory typu Scroll a ventilátory, které jsou plynule regulovatelné v širokém rozmezí otáček. Díky frekvenčnímu měniči jsou jednotky schopny rychle reagovat na náhlou změnu potřeby výkonu a vždy se plně přizpůsobit aktuálním podmínkám provozu.

Provoz v průběhu celého roku

Pomocí nové patentované technologii Zubadan s přímým vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru je umožněn celoroční provoz, a to i v období, kdy venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko pod bod mrazu až k -25°C. Při těchto extrémně nízkých venkovních teplotách jsou jednotky stále schopny poskytovat až 75% svého jmenovitého topného výkonu.

Rychlé odmrazovaní

Díky řízenému procesu odmrazování jsou tepelná čerpadla Zubadan schopná poskytovat stálý potřebný výkon. Samotný proces odmrazování je řízen v závislosti na okolních podmínkách a netrvá běžně déle než 3 minuty. Současně došlo k prodloužení intervalů mezi jednotlivými odmrazovacími cykly. K odmrazování dochází přibližně každých 150 minut, při venkovní teplotě dosahující 5 až -20°C.

Stabilní výkon

Pomocí přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru je možné dosáhnout stabilního výkonu i při velmi nízkých venkovních teplotách. Jednotky jsou schopné poskytovat přibližně konstantní topný výkon až do venkovní teploty -15°C s možností ohřevu teplé pitné vody až na teplotu 55°C, bez nutnosti použití jakéhokoli elektrického dohřevu.

Rychlý ohřev

Nová technologie Zubadan má značný vliv i na rychlejší náběh teploty topné vody. Jednotky jsou schopné ihned po startu ve velmi krátkém čase dodávat potřebný výkon. V porovnání s běžnými tepelnými čerpadly došlo ke zkrácení vlastní doby ohřevu vody až na polovinu.

Nízká hladina akustického tlaku

Pomocí speciálně upravených lopatek ventilátorů se snížila maximální hladinu akustického tlaku na 52 dB (A), při 100% výkonu tepelného čerpadla, měřeno ve vzdálenosti 1 m od jednotky a ve výšce 1,5 m před jednotkou (platí pro jednotky do výkonu 14 kW). Jednotky navíc disponují tzv. nočním útlumem, kdy je možné jednotku v případě požadavku nočního klidu ztišit min. o 4 dB (A).

Snadná instalace, kompaktní rozměry a malá hmotnost

Minimální počet propojení a různé možnosti zapojení. Jednoduché a variabilní nastavení. Snadné umístění venkovní jednotky, díky převýšení vedení chladiva až 30 m a maximální délky vedení chladiva až 75 m. Zachováním příznivých rozměrů, které činí pouze 1350 × 950 × 330 mm a svojí hmotností pouze 146 kg, patří tepelná čerpadla Zubadan k nejkompaktnějším na trhu (platí pro jednotky do výkonu 14 kW).

TECHNICKÉ INFORMACE

Tepelná čerpadla s technologií Zubadan Inverter jsou určena zvláště pro monovalentní provoz. Rozsah topných výkonů je při podmínkách A2/W35 od 8,1 kW do 23,0 kW, což je ideální jak pro použití v menších rodinných domech, tak ve větších bytových zástaveb. Pomocí nové technologie přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru, speciálního zásobníku s chladivem, tepelného výměníku (HIC) a tří individuálně elektronicky řízených expanzních ventilů, pracují jednotky za každého provozního stavu vždy za optimálních podmínek. To vše má za následek zajištění plného komfortu i při velmi nízkých venkovních teplotách. Díky patentované technologii přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru, jsou tepelná čerpadla Zubadan Inverter i při velmi nízkých venkovních teplotách schopny zachovávat svůj topný výkon na 100% až do teploty venkovního vzduchu -15°C. Při extrémně nízkých venkovních teplotách dosahujících až -25°C jsou jednotky stále schopny udržet až 75% svého jmenovitého topného výkonu. Jednotky mají velmi nízkou hladinu akustického tlaku a díky možnosti dlouhého vedení chladiva umožňují snadné umístění a flexibilní montáž. Rozsah použití je s touto novou technologií velmi široký a je garantován od teploty venkovního vzduchu -25°C do +35°C s výstupní teplotou vody až 60°C.

Kompletní systémová řešení

Mitsubishi Electric nabízí širokou nabídku kompletních systémových řešení tepelných čerpadel, které se skládají z venkovní jednotky a vnitřního hydraulického modulu. Pomocí kompletního systémového řešení tepelného čerpadla skládající se z venkovní jednotky a vnitřního hydraulického modulu se instalace výrazně zjednodušuje.

Uvnitř vnitřního hydraulického modulu jsou integrovány všechny nutné součásti pro rychlou a snadnou instalaci. Součástí je již uživatelsky příjemné ovládání pro nastavení topných křivek, teploty zásobníku teplé pitné vody, teploty bazénu apod. Regulační elektronika je integrována do předního krycího panelu vnitřního modulu. Díky této plnohodnotné regulaci tepelného čerpadla není zapotřebí instalace žádné další externí řídicí elektroniky. K energeticky úspornému distribuování tepla je již obsaženo ve vnitřním modulu vysoce účinné oběhové čerpadlo s energetickou třídou A. O prioritní přípravu teplé pitné vody se stará integrovaný 3-cestný ventil. Jako záložní zdroj tepla je zde el. topná patrona pro možnost bivalentního provozu, nebo pouze jako záloha, případně pro prevenci proti vzniku bakteriím Legionelly. Díky kompaktním rozměrům se dá vnitřní modul velmi snadno umístit ve vnitřním prostoru, aniž by zaujímal mnoho místa.

Nabídka vnitřních hydraulických modulů nabízí kromě vnitřních jednotek s integrovaným zásobníkem teplé pitné vody, dále varianty bez zásobníku s možností připojení libovolně volitelného zásobníku dle individuálních požadavků zákazníka.
Podrobnější technické informace.

Individuální systémová řešení

Venkovní jednotky tepelných čerpadel Mitsubishi Electric se dají použít samostatně i bez vnitřního hydraulického modulu. Venkovní jednotky se dají provozovat pomocí připojovacího rozhraní (řídicí elektroniky). Touto možností řízení lze realizovat i zvláštní varianty otopných soustav, jako například napojení na stávající zdroje tepla, napojení akumulační nádoby solárního systému, ohřev bazénu, bivalentní provoz s jiným zdrojem tepla, napojení na zásobník teplé pitné vody apod. Další možností je kaskádové zapojení několika tepelných čerpadel pro pokrytí vyšších tepelných výkonů.

Prostřednictvím připojovacího rozhraní, lze např. ovládat 3-cestný ventil, oběhové čerpadlo, nebo jiný zdroj tepla např. el. topnou patronu pro bivalentní provoz, případně pro prevenci proti vzniku bakteriím Legionelly. Součástí dodávky je i kabelové dálkové ovládání s vícejazyčným displejem. Na tomto dálkovém ovládání se dá nastavit např. topná křivka, pracovní režimy (ekvitermní topení, ohřev teplé pitné vody, chlazení atd.). Připojovací rozhraní jsou dále vybavena externími kontakty pro ovládání pracovních režimů (chlazení nebo topení) a analogovým vstupem (např. 1 – 5 V, 0 – 10 V, 4 – 20 mA) pro přímé řízení teploty topné vody, nebo přímého řízení výkonu tepelného čerpadla.
Podrobnější technické informace.

Fotogalerie

Instalace venkovní jednotky MITSUBISHI ZUBADAN
Instalace vnitřní jednotky COOLWEX DUO
Venkovní jednotka MITSUBISHI ZUBADAN
Vnitřní jednotka COOLWEX DUO
COOLWEX MONO
Zubadan light
Venkovní jednotka ZUBADAN
Vnitřní jednotka COLWEX DUO
Venkovní jednotka ZUBADAN
Uložení venkovní jednotky na pružných silenblocích
Mozek vnitřní jednotky: řidicí deska MITSUBISHI a ekvitermní regulace CAREL
Venkovní jednotka ZUBADAN
Vnitřní jednotka DUO
Instalace MITSUBISHI ZUBADAN
MITSUBISHI ZUBADAN

Přílohy

CERTIFIKÁT odborné způsobilosti k montážím tepelných čerpadel MITSUBISHI ELEKTRIC (0.72 MB)

Leták ZUBADAN . (4.37 MB)