Hledáme spolupracovníka na montážní práce, instalatérské a drobné zámečnické práce.

Více info na tel. č. 608 888 937

Kotle

Icon bulb

Jak vybrat kotel na tuhá paliva

V současnosti je v platnosti norma ČSN EN 303-5, která upravuje podmínky provozu kotlů v České republice v současnosti a v nejbližších letech. Na co si dát pozor při nákupu kotle? Vytvořili jsme pro Vás jednoduchý přehled nejdůležitějších informací.

Nová emisní norma ČSN EN 303-5 vstoupila v účinnost 1.2.2013. Málokdo ale ví, co vše obnáší. Proč vlastně by měli lidé kotle měnit za nové?

Při výběru vhodného kotle vám rádi poradíme tak, aby jste byli dlouhá léta spokojení a mohli si nerušeně užívat teplo vašeho domova.

Kontaktujte násIcon arrow-right

Icon bulb

Přehled stěžejních bodů ČSN EN 303-5

Od 01. 01. 2014 platí zákaz prodeje kotlů na tuhá paliva, které nesplňují emisní třídu č. 3 Je tedy zakázáno prodávat kotle ve třídách 1 a 2.

Od 01. 01. 2017 jsou zavedené prohlídky kotlů. Provozovatel má povinnost na základě požadavku obecního úřadu prokázat revizi kotle.

Od 01. 01. 2018 je v platnosti zákaz prodeje kotlů nesplňujících emisní třídu č.4 (tedy bude platit zákaz prodeje kotlů ve třídách 1, 2 a 3).

Od 01. 09. 2022 bude zákaz provozování kotlů nesplňujících emisní třídu č.3 a vyšší (zákaz tříd 1,2).

Každý provozovatel kotle bude mít povinnost na základě výzvy a požadavků úřadů prokázat, že kotel splňuje podmínky alespoň emisní třídy č. 3 dle ČSN 303-5.

Při nesplnění podmínek hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Kotlíkové dotace

Druhé kolo kotlíkových dotací zahájeno

Dne 29. 6. 2017 vyhlásil Moravskoslezský kraj další kolo „kotlíkových“ dotací. Příjem žádostí do nového dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ bude zahájen 5. září 2017 od 10 hodin. Kraj bude přijímat žádosti až do 31. 12. 2018, vzhledem k objemu finančních prostředků pro tento dotační program bude přijato maximálně 10 000 žádostí o dotaci s tím, že bude podpořeno cca 8 660 žádostí a zbývající žádosti budou zařazeny do zásobníku a budou podpořeny za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu. Žádosti budou podávány elektronicky (po přijetí 10 000 žádostí bude podávání žádostí v elektronické aplikaci automaticky ukončeno) v aplikaci dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz/.

Následně do 10 pracovních dnů od elektronického podání žádosti je pak nutno doručit podanou žádost také v listinné podobě – originál (formulář vygenerovaný elektronickou aplikací při podání žádosti) podepsaný oprávněnou osobou, a to spolu s požadovanými přílohami (ty se zasílají pouze v listinné podobě – nenahrávají se do aplikace ! ). Aplikace je dostupná již od 29. 6. 2017 a žádost je možno v ní předvyplnit a uložit.

V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo avizováno. Podporovány tedy budou automatické kombinované kotle, plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.

Podporovány budou výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5 za nový zdroj vytápění, který musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign); výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků a technologií pro 2. výzvu kotlíkových dotací (seznam je veden Státním fondem životního prostředí na adrese svt.sfzp.cz). Tento seznam se v současnosti aktualizuje a bude průběžně doplňován.

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které byly vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné tento dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), případně čestným prohlášením.

Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.

Stejně jako v 1. kole je podporována výměna kotlů v rodinných domech a příjemci dotace mohou být pouze fyzické osoby – vlastníci rodinných domů. Je-li dům/bytová jednotka ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění manželů), bude vyžadován písemný souhlas spoluvlastníka. Vyžadován bude rovněž souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu/bytové jednotky. Příslušné formuláře souhlasů budou součástí podmínek krajského dotačního programu.

Výše podpory u jednotlivých zdrojů vytápění je následující:

 • automatický kombinovaný kotel – 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75.000,-
 • plynový kondenzační kotel – 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-
 • kotel na biomasu (ruční) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,-
 • kotel na biomasu (automatický) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,-
 • tepelné čerpadlo – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,-

Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu kotle v obci, která je zařazena do tzv. prioritního území, bude dotace navýšena o částku 7.500,-. Seznam těchto obcí je uveden v dolní části této strany v přílohách nebo zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty.

Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou ve výši 7.500,-. Stejně jako v 1. kole kotlíkových dotací pak kraj jedná o finanční podpoře výměn kotlů ze strany obcí. Seznam obcí, které budou chtít výměnu kotlů ve 2. kole spolufinancovat ve spolupráci s krajem, bude zveřejněn a aktualizován na těchto webových stránkách poté, co kraj od obcí obdrží příslušnou informaci.

Stejně jako v 1. kole pak bude možné i v rámci 2. kola kotlíkových dotací jako způsobilé uplatnit výdaje vzniklé a uhrazené již od 15. 7. 2015.

Informace čerpané z portálu: lokalni-topeniste.msk.cz

Výměna kotlů

Od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 mohly být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší. Od 1.1.2018 je možné uvádět na český trh jen kotle (přestavbové sady) 4. emisní třídy a vyšší. Po roce 2020 již emisní třídy nahradí jednotné požadavky na Ekodesign. Zároveň proběhla novela Zákona o ochraně ovzduší, která umožňuje kontroly provozu kotlů přímo ve Vašich domácnostech.

Neváhejte a využijte kotlíkových dotací.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi poradíme s výběrem vhodného topného zdroje, odborně ho nainstalujeme a pomůžeme s vyřízením dotace.

Naše realizace

Naše instalace kotlů

zobrazit všeIcon arrow-right

Mít nové vytápění není věda

Svěřte instalaci zdroje vytápění do zkušených rukou,
postaráme se o hladký průběh a odborný servis.

Kontakt
 • Jan Kavka
 • 1+420 608 888 937
 • 1jan.kavka@post.cz
  Naši partneři

  Viadrus
  Kamna KKS
  Eko komfort